doris
Pytanie od doris 07 grudzień 2010
Poleć na :
  • Nasza Klasa

jak obliczamy wiek drzewa??

Odpowiedzi

2 pomocne odpowiedzi poniżej
Pisarz
  • Pisarz odpowiedział 07 grudzień 2010

Obliczanie wieku drzew ściętych

Najłatwiej obliczyć wiek drzewa na podstawie słojów - przyrostów rocznych.

U roślin rosnących w klimacie, gdzie sezon wegetacyjny nie trwa przez cały rok, roczny przyrost drewna nie jest równomierny i składa się z dwóch słojów: jasnego i ciemnego. Słój jasny powstaje wczesną wiosną, gdy przyrost jest bardziej dynamiczny. Powstające komórki mają duże średnice, cienkie ściany i mało włókien drzewnych. Słój ciemny powstaje późnym latem, a powstające komórki mają mniejsze średnice, grube ściany i zawierają wiele włókien drzewnych.
Policzenie wieku ściętego drzewa polega na policzeniu liczby słojów. Można do tego celu wykorzystać specjalne urządzenie - mały skaner - połączone z komputerem, który zliczy słoje drzewa, zmierzy ich grubość, a nawet zanalizuje przyrost i strukturę drewna w poszczególnych latach życia drzewa.

Określanie wieku drzew stojących

Najprostsza metoda określenia wieku drzewa stojącego polega na zmierzeniu jego pierśnicy i odczytaniu wieku drzewa z tabeli. Pierśnica drzewa to jego średnica na wysokości piersi. Ze względu na różnice we wzroście osób dokonujących pomiaru przyjęto mierzenie pierśnicy na wysokości 1,3 m od ziemi. Pierśnicę mierzymy średnicomierzem (olbrzymia suwmiarka), nazywanym potocznie klupą.

Zasady pomiaru:

* Średnicomierz przykładamy prostopadle do osi podłużnej drzewa na wysokości 1,3 m od ziemi.
* Pomiar przeprowadza się z dwóch stron, prostopadle na krzyż, a ostateczny wynik stanowi średnia arytmetyczna obu pomiarów.
* Jeśli na wysokości 1,3 m na pniu drzewa występuje zgrubienie lub zniekształcenie, to mierzymy powyżej i poniżej tej wysokości i wyciągamy średnią arytmetyczną.
* Przy pniach rozwidlonych należy trzymać się zasady, że pień, który rozwidla się powyżej 1,3 m od ziemi mierzymy jako jedno drzewo, natomiast pień, który rozwidla się poniżej 1,3 m od ziemi, mierzymy jako dwa oddzielne drzewa."

Give_me_yourself

po ilości słojów